Det gamle Ringkjøbing

Køb forlagets bøger direkte

klik her !

Kaj Munk udgivelser
Bollerup Boghandels Forlag

Udgivelser på dansk og tysk

Forside Om Bollerup Nyeste udgivelser

 

THYBORØN-FÆSTNINGEN og skildpaddespionen

af Peter Anthonisen

Nu er den her. Bogen om THYBORØN-FÆSTNINGEN, der er et af de største og mest interessante fæstningsanlæg i Danmark. Med sine 66 store bunkere, de mange kanoner og radar havde fæstningen til formål at forsvare indsejlingen til Limfjorden og forsvare sig mod andre allierede angreb og overflyvninger.

Bogen omtaler desuden de militære anlæg på Agger Tange, Harboøre Tange, Rom Flyveplads, Helligsø, Langerhuse, Tørring, de under-jordiske anlæg ved Lemvig og de mange bunkers ved Oddesundbroen. Her er beskrivelsen af de mange anlæg med 130 fotos og forklarende kort, så det er muligt med bogen i hånden at gå spændende rundture i områderne.

Bogen indeholder en del ikke tidligere offentliggjorte tophemmelige danske og tyske papirer med beskrivende tegninger og kort. Desuden mange fotos taget i hemmelighed under krigen.

Vi hører her hele historien om den danske arkitekt, kaldet "Skildpaddespionen", hvis spionage i Thyborønfæstningen betegnes som det mest nøjagtige og omfattende spionarbejde under 2.Verdenskrig i hele Europa. "Skildpaddespionens" informationer til de allierede med mange nøjagtige snittegninger, kort og beskrivelser af de camouflerede militære anlæg (som her i Thyborøn var helt anderledes end i resten af Atlantvolden) er uden sidestykke i beretningen om Danmark under besættelsen.

Bogen indgår i serien: "Atlantvolden ved Ringkøbing" og . . . . . "Hanstholm-Fæstningen". 
Udkommer også i en tysk oversættelse.

96 sider, med 130 fotos, tegninger og kort.

ISBN 978-87-93081-16-1    (01042017)
Pris kr. 99,95

 

Herunder eksempler på bogens indhold.

RETUR