Det gamle Ringkjøbing

Køb forlagets bøger direkte

klik her !

Kaj Munk udgivelser
Bollerup Boghandels Forlag

Udgivelser på dansk og tysk

Forside Om Bollerup Nyeste udgivelser
Nye Bøger i 2014 Nye Bøger i 1999
Nye Bøger i 2000
Nye Bøger i 2001
Nye Bøger i 2002
Nye Bøger i 2003

Nye Bøger i 2004
Nye Bøger i 2005
Nye Bøger i 2006
Nye Bøger i 2007
Nye Bøger i 2008
Nye Bøger i 2009
Nye Bøger i 2010

Nye Bøger i 2011
Nye Bøger i 2012
Nye Bøger i 2013
Nye Bøger i 2014
Nye Bøger i 2015
Nye Bøger i 2016

Nye Bøger i 2017
Nye Bøger i 2018

oktober 2014

RINGKØBING KALENDER 2015
 

 

 

RINGKØBING - KALENDER 2015

HVORFOR SKAL EN BILLEDKALENDER VÆRE MED 
BILER OG DAMER  ....??
Bollerup Boghandel har nu for treogtyvende gang udgivet den lokale vestjyske billedkalender.
Her finder man 12 lokale motiver fra Ringkøbing by og den smukke vestjyske natur, tegnet af Peder Svendsen. Hver dag har plads til notater og som noget helt specielt kan man se hvordan vejret bliver.  Bagerst i kalenderen finder man en oversigt over året 2016, det er rart at have i slutningen af året.

Pris 69,95 kr.

 


juli 2014

"Der skal komme en stor fredens dag engang"

Historien om Kaj Munk er en beretning, der udfordrer med sit krav om stillingtagen. Den stiller nemlig spørgsmålet: Hvordan ville „jeg“ i den givne situation have handlet. Ville „jeg“ heroisk have kastet mig ind i kampen mod Nazi-Tyskland og alt, hvad det stod for i 1930’erne og under krigen - koste hvad det ville? Eller ville „jeg“ som et flertal af danske politikere samarbejde med Nazi-Tyskland og alt, hvad det stod for?

Der skulle foretages et valg dengang. Alt efter hvilken periode i Kaj Munks liv, man vil se på, så tog han både fejl og gjorde det rigtige. Han sympatiserede, som hans kritikere helt korrekt fremhæver, en tid med Tyskland og Europas stærke mænd, ja, men han skiftede også holdning. Så meget er sikkert: Hvis alle i Europa havde valgt samarbejdslinjen med nazisterne, så var Nazi-Tyskland aldrig blev slået.

Kaj Munks historie kan ikke læses uden et vist kendskab til den samtid, han var en del af. Derfor supplerer såvel dansk historie som træk af den europæiske historie beretningen om Kaj Munk.

 

Bogen er også velegnet til undervisning i 6 - 10 klasse i fagene dansk, samfundskundskab, historie og religion.
Pris 100,00 kr.


maj 2014

VEDERSØ LOLLAND RETUR
 

 

 

Kaj Munk - en af det 20. årh.‘s martyrer

I Strängnäs domkirke i Sverige er Kaj Munk mindet i et martyrkapel som en af det 20. årh. s martyrer på linje med Dietrich Bonhoeffer og Martin Niemüller.

Efter afslutningen af 2. verdenskrig blev digterpræsten Kaj Munk mindet i Københavns Domkirke ved en gudstjeneste, hvor Oslo-biskoppen Ejvind Berggrav prædikede og den verdensberømte operasanger, Aksel Schiøtz, for første gang sang komponisten Egil Harders forunderlige melodi til „Den blå Anemone", som siden da er blevet et nationalt klenodie.

I 70-året for mordet på Kaj Munk den 4. januar 1944 i Hørbylunde Bakker, i 80-året for rejsebogen „Vedersø-Jerusalem retur" og i 90-året for Kaj Munks tiltrædelse som sognepræst i Vedersø, udkommer denne bog „Vedersø-Lolland retur". – Her er tale om en Kaj Munk-antologi med en række spændende artikler med opdaterede analyser af hans forfatterskab på basis af originalmanuskripter fra Kaj Munk Forskningscentret www.kajmunk.hum.aau.dk i Aalborg.

Kort sagt: digteren og præsten Kaj Munk fra vugge til grav.

Pris udsolgt


maj 2014

HANSTHOLM FÆSTNINGEN  (2014 udgave)
 

 

 

De store anlæg med voldsomme kanoner ved Hanstholm skulle lukke for englænderne mellem Danmark og Norge.

Pris 99,95 kr.


maj 2014

OMSORG  UDVIKLING  FORVANDLING
       Ny opdateret udgave 2014.
„Det hele skal nok gå. Det skal nok blive godt – bare vent og se – det vender“. 

Dette er det råd, en ung på Schuberts Minde giver til et nyankommet barn. 

Pris 198,00 kr.